بازگشت به ریشه سایت
 
یکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
  شگفتا كه مردم از ترس بیماری در خوردن غذا احتیاط می كنند ولی از بیم آتش دوزخ از گناه خودداری نمی كنند.
 اضافه  ویرایش ثبت: استرآبادی امام باقر (ع)
 
   
Leader
  MathematicsSudoko

 سودوکو آنلاین (نسخه آزمایشی):  Sudoko online. (Beta Version):

   

 نوع جدول سودوکو :


 نمونه سرعت هسته مرکزی برای برخی سودوکوها:
رایانه تحت برسی
نوع سودوکو - همه موارد جداول خالی بودند (بدترین حالت)
 
S2D: 09X09-03X03
S2D: 16X16-04X04
S2D: 25X25-05X05
CPU: P3-1.8GHz RAM: 256MB - OS: XP-SP2
10ms
50ms
400ms
CPU: AMD Athlon-1.15GHz RAM: 1GB - OS: Vista
10ms
60ms
430msتعداد اجراها : 2484 لینک ثابت:  The const link:

http://support.h02.ir/fwlink/?LinkId=1000156003

 
     
   H.Hajisharifi
 
Without any ActiveX !
Without any popup !
Without auto post !