بازگشت به ریشه سایت
 
سه شنبه ١٦ آذر ١٤٠٠
  اگر میخواهید به خوشبختی و سعادت برسید، شفقت و خدمت به مردم را تمرین کنید.
 اضافه  ویرایش   دالای لاما
 
   
Leader
  MathematicsSudoko

 سودوکو آنلاین (نسخه آزمایشی):  Sudoko online. (Beta Version):

   

 نوع جدول سودوکو :


 نمونه سرعت هسته مرکزی برای برخی سودوکوها:
رایانه تحت برسی
نوع سودوکو - همه موارد جداول خالی بودند (بدترین حالت)
 
S2D: 09X09-03X03
S2D: 16X16-04X04
S2D: 25X25-05X05
CPU: P3-1.8GHz RAM: 256MB - OS: XP-SP2
10ms
50ms
400ms
CPU: AMD Athlon-1.15GHz RAM: 1GB - OS: Vista
10ms
60ms
430msتعداد اجراها : 2526 لینک ثابت:  The const link:

http://support.h02.ir/fwlink/?LinkId=1000156003

 
     
   H.Hajisharifi
 
Without any ActiveX !
Without any popup !
Without auto post !